UED » » Biblioteca virtuală


SUPORTURI DE CURS ȘI ACCES LA RESURSE ELECTRONICE ONLINE ÎN CADRUL UED LUGOJ 

SUPORTURI DE CURS PENTRU FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

AN UNIVERSITAR 2017 - 2018: 

GESTIUNE FINANCIARĂ

 

GESTIUNEA PORTOFOLIULUI DE VALORI MOBILIARE

 

GLOBALIZAREA PIEŢELOR DE CAPITAL

 

MONEDĂ ŞI CREDIT

 

RELAŢII FINANCIARE MONETARE INTERNAŢIONALE

 

TEHNICI ŞI OPERAŢIUNI BANCARE

 

 

 


 

SUPORTURI DE CURS PENTRU FACULTATEA DE DREPT

AN UNIVERSITAR 2017 - 2018:


 

CRIMINALISTICĂ - a se consulta în cadrul Bibliotecii U.E.D.

 

CONTENCIOS FISCAL

 

CULEGERE DE SPEȚE - a se consulta în cadrul Bibliotecii U.E.D.

 

DREPT CIVIL

 

DREPT CIVIL. OBLIGAȚIILE - a se consulta în cadrul Bibliotecii U.E.D.

 

DREPT CIVIL. SUCCESIUNI - a se consulta în cadrul Bibliotecii U.E.D.

 

DREPT FISCAL ŞI PROCEDURĂ FISCALĂ

 

DREPT ROMAN

 

DREPTUL MUNCII I - a se consulta în cadrul Bibliotecii U.E.D.

 

DREPTUL MUNCII II - a se consulta în cadrul Bibliotecii U.E.D.

 

DREPTUL FINANŢELOR PUBLICE LOCALE

 

DREPT ADMINISTRATIV ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ


DREPT COMUNITAR EUROPEAN

 

DREPT CONSTITUȚIONAL ȘI INSTITUȚII POLITICE (Volumul I)


DREPT CONSTITUȚIONAL ȘI INSTITUȚII POLITICE (Volumul II)

 

DREPT INTERNAȚIONAL PUBLIC


DREPT PROCESUAL PENAL - a se consulta în cadrul Bibliotecii U.E.D.

 

DREPTUL TRANSPORTURILOR


ELEMENTE TEORETICE DE PROCEDURĂ FISCALĂ - PRACTICA JUDICIARĂ


ISTORIA DREPTULUI ROMÂNESC


ORGANIZAREA ȘI ETICA PROFESIILOR JURIDICE


 

ACCES RESURSE ELECTRONICE ONLINE:


  • Studenții Universității Europene ”Drăgan” din Lugoj pot accesa gratuit - on-line - "Law Review", revista semestrială de doctrină juridică și jurisprudență în limba engleză, la adresa: http://www.internationallawreview.eu

  • Studenții Universității Europene ”Drăgan” din Lugoj pot accesa gratuit - on-line - "Criminal Law Review", revista bianuală de doctrină juridică și jurisprudență în limba engleză
  • De asemenea, studenții Universității Europene ”Drăgan” din Lugoj mai pot accesa gratuit și alte Baze de date online. Mai multe detalii se regăsesc în secțiunea de Baze de date online


 

DRAGAN GROUP