UED » » ARTICOLE ȘTIINȚIFICE

 

2017 - 2018


1. Bâc Vasile - Expertiza în procesul civil, Revista Studium Legis nr 13/2017

2. Negruțiu Corina - Implicațiile aplicării regulamentului (UE) 2016/679, Revista Studium Legis nr 13/2017

3. Georgescu Bona Speranța - Aspecte privind sezina, Revista Studium Legis nr 13/2017

4. Cărpinean Cristian - Metodica efectuării controlului fiscal, Revista Studium Legis nr 13/2017

5. Cornean Dumitru - Particularitățile investigării criminalistice a accidentelor de circulatie cu părăsirea locului accidentului, Revista Studium Legis nr 13/2017

6. Tătar Ramona Gabriela -  Principiul supremației normelor Uniunii Europene și suveranitatea națională -  convergent sau divergent? Revista Studium Legis nr 13/2017

7. Georgescu Bona Speranța - Considerații privind principiile devoluțiunii legale a moștenirii, Revista Studium Legis nr 14/2018

8. Bâc Vasile - Măsurile asigurătorii în procesul civil, Revista Studium Legis nr 14/2018

9.  Cornean Dumitru -  Măsurile asigurătorii în procesul civil, Revista Studium Legis nr 14/2018

10. Negruțiu Corina - Aspecte practice referitoare la modalitatea de lămurire a unei hotărâri judecătorești și de înlăturare a dispozițiilor contradictorii, Revista Studium Legis nr 14/2018

11. Cărpinean Cristian - Metodica efectuării controlului fiscal, Revista Studium Legis nr 14/2018

12. Pinteală Gheorghe - Umanismul, principiul al dreptului penal in raport cu CEDO, Revista Studium Legis nr 14/2018

 

2016 - 2017

 

1. Cornean Dumitru - Titularii dreptului de a formula plângere împotriva soluţiilor de netrimitere în judecată date de procuror, Revista Studium Legis nr 12/2016

2. Georgescu Bona Speranța - Donaţia indirectă, aplicaţie a stipulaţiei pentru altul, Revista Studium Legis nr 12/2016

3. Cornean Dumitru - Necesitatea verificărilor prealabile la începerea urmăririi penale, Revista Studium Legis nr 12/2016

4.  Negruțiu Corina - Consideraţii privind contractele speciale de muncă, Revista Studium Legis nr 12/2016

5. Tătar Ramona Gabriela - Mecanismul drepturilor omului prin prisma reglementărilor introduse de Uniunea Europeană, Revista Studium Legis nr 12/2016

5. Bâc Vasile - Probele în procesul civil. Dispoziții generale, Revista Studium Legis nr 12/2016

6. Bâc Vasile - Expertiza în procesul civil, Revista Studium Legis nr 12/2016

7.  Pinteală Gheorghe - Aspecte generale privind crimele împotriva Umanității, Turism și dezvoltare durabilă - Simpozion studențesc național, MTC, Timișoara, 13 mai 2016.

8. Pinteală Gheorghe - Aspecte teoretice și practice privind infracțiunile de ultraj judiciar - analiză comparativă, Turism și dezvoltare durabilă - Simpozion studențesc național, MTC, Timișoara, 13 mai 2016.

9. Pinteală Gheorghe - Aspecte referitoare la concursul și teritorialitatea infracțiunilor informatice, Turism și dezvoltare durabilă - Simpozion studențesc național, MTC, Timișoara, 13 mai 2016.

10 . Cornean Dumitru - Cercetarea la fața locului în cazul actelor de terorism, Revista Română de Criminalistică nr 6/2017

11. Gerogescu Bona Speranța - Considerations on the holographic testament in court practice, Journal of Public Administration, Finance and Law, Uninersitatea „Alexandru Ioan Cuza" Iași, nr 12/2017

12. Pinteală Gheorghe (coautor) -  General aspects regarding work-related criminal offences, Revista Quaestus, nr. 9/2016

13. Pinteală Gheorghe  -  Crime scene reconstruction-auxiliary means of evidence and evidence proceedings, Revista Quaestus, nr. 9/2016

14. Pinteală Gheorghe  -  Legal aspects of the European arrest warrant, Revista Quaestus, nr. 9/2016

15. Pinteală Gheorghe - Aspects regarding the certification of Romanian ecoturism,  XXIV International Conference Ecological TruthEco-Ist '16, 12-15 june, hotel Breza, Vrnjacka Banja, Serbia Proceedings XXIV  International Conference Ecological TruthEco-Ist '16,

16. Pinteală Gheorghe - The classification of tourist accommodation facilities in Romania and the sanctioning regime for violations of legal provisions, Revista Hotel link nr. 25-26 Journal for Hospitality, Restaurand Management and Gastronomy, Year XIII, number 25-26 Belgrade 2016

17.  Pinteală Gheorghe -  Aspects Regarding Recycling of Waste from a Tourist Accommodation Unit,  XI International Symposium on Recycling Technologies and Sustainable Development, RT&SD 2016, Bor, Serbia, 2-4 noiembrie 2016

18.  Pinteală Gheorghe - The partition, Revista Quaestus, nr. 11/2017 International Conference on Tourism and Sustainable Development 4-6 mai 2017 Timișoara, România

19.  Pinteală Gheorghe -  The pshychology of hearing the suspect or defendant, Revista Quaestus, nr. 11/2017 International Conference on Tourism and Sustainable Development 4-6 mai 2017 Timișoara, România

20.  Pinteală Gheorghe -  Dispute over land boundary with out recovery of property, Revista Quaestus, nr. 11/2017 International Conference on Tourism and Sustainable Development 4-6 mai 2017 Timișoara, România

21. Pinteală Gheorghe -  Environmental and sport fishing tourism aspects in Romania, XII International Symposium on Recycling Technologies and Sustainable Development Bor (Bor Lake), Serbia, 13-15 septembrie 2017-proceeding

22. Pinteală Gheorghe -  The development of agroturism in the Armenis area-Caraș-Severin county, Revista Hotel link, Belgrad, Serbia , Jurnal for theory and practice of hotel industry, 2017

 

2015 - 2016

 

1. Georgescu Bona Speranța - Stipulația pentru altul și asigurarea de răspundere  civilă obligatorie, Revista Studium Legis, nr 11/2015

2. Negruțiu Corina - Procedura ordonantei de plata in lumina noului  cod de procedura civilă, Revista Studium Legis nr 11/2015

3.  Bâc  Vasile - Cererea de chemare in judecată, verificarea și regularizarea acesteia, Revista Studium Legis nr 11/2015

4.  Cornean Dumitru -  Loialitatea probelor in procesul penal, Revista Studium Legis nr 11/2015

5. Popescu Florinel - Consideratii cu privire la expertiza medico legală efectuată pentru estimarea retroactiva a alcoolemiei, Revista Studium Legis nr 11/2015

6. Pinteală Gheorghe - Consideratii teoretice privind infracţiunea de vătămare a fătului, Revista Studium Legis nr 11/2015

7. Tătar Ramona Gabriela - Rolul dreptului internațional în fața curților interne, Revista Studium Legis nr 11/2015

8. Vidu Stelian Ion - Câteva aspecte privind evaluarea legală a daunelor-interese moratorii, Revista română de jurisprudenţă, nr 5 / 2015

9. Vidu Stelian Ion - Revista română de jurisprudenţă,  Liber Amicorum Liviu Pop, Editura Universul Juridic, 2015

10. Pinteală Gheorghe - Preparatory contracts regarding  the preferential obligation, Revista Quaestus, nr 7/2015

11. Pinteală Gheorghe - The pre-contractual phase and the negotiations regarding the contract in the Romanian civil - code, Revista Quaestus, nr 7/2015

12. Pinteală Gheorghe - Theoretical aspects regarding the criminal investigation of computer fraud, Mreža 2015, VII NAUČNI SKUP ZBORNIK RADOVA NESTA, VALJEVO SERBIA, 2015

13. Pinteală Gheorghe - The evolution  of tourist activity in the west region and the management of tourist resources and specialized legal aspects, International Conference of Romanian Regional Science Association REGIONAL DEVELOPMENT AND „EUROPE 2020", Suceava,mai 2015

14.  Negruțiu Corina, Roșu Claudia - Actualizarea cheltuielilor de judecată din procesul civil în etapa executării silite, Analele Universităţii de Vest din Timişoara.Seria Drept, nr 2/2016

15. Vidu Stelian Ion  - Este contractul de fideiusiune unul intuitu-personae?, Revista română de dreptul afacerilor, nr 6/2016

 

2014 - 2015

 

1.Cornean Dumitru - Consideraţii cu privire la posibilitatea folosirii calculatorului personal în descoperirea falsului în înscrisuri, Revista Română de Criminalistică nr. 1/2014

2. Pinteală Gheorghe - Definirea şi consacrarea legislativă a libertăţii de exprimare în contextul dreptului intern şi dreptului comunitar, Tourism and durable development, 2014

3. Pinteală Gheorghe - Judicial management and the interference of the romanian national law with the community law in the field of environmental protection, Revista Quaestus, 6/2014

4. Mândru Iancu - Noul cod penal şi Codul penal din anul 1969 - Examinare comparativă, Universitatea „Transilvania" din Braşov, 28/2014

 

2013 - 2014

 

1. Mândru Iancu - Aspecte privind procedura de cameră preliminară, Revista Studium Legis, nr 10/2013

2. Poescu Florinel - Probleme întâmpinate odată cu aplicarea noilor coduri şi care necesită modificarea anumitor norme de drept material sau procesual. Interpretarea unor texte de lege din perspectiva noilor coduri, Revista Studium Legis, nr 10/2013

3. Vidu Stelian Ion - Efectele acţiunii oblice faţă de debitorul pasiv şi creditorii acestuia care nu au exercitat acţiunea oblică, Revista Studium Legis, nr 10/2013

4. Cornean Dumitru, Cordoș Carmella - Poziţia procesuală a asiguratorului în procesul penal, Revista Studium Legis, nr 10/2013

5.  Georgescu Bona Speranța - Consideraţii privind certificatul de calitate de moştenitor şi certificatul de moştenitor, Revista Studium Legis nr 10/2013

6. Mândru Ion - Aspecte privind procedura de cameră preliminară, Revista Studium Legis nr 10/2013

7. Vidu Stelian Ion - Efectele acţiunii oblice faţă de debitorul pasiv şi creditorii acestuia care nu au exercitat acţiunea oblică, Revista Studium Legis nr 10/2013

8. Cordoș Carmela - Poziţia procesuală a asiguratorului în procesul penal, Revista Studium Legis nr 10/2013

9.  Tătar Ramona Gabriela -  Principiul pacta sunt servanda - un principiu modern cu rădăcini în antichitate, Revista Orizont, 2014

10. Negruțiu Corina - Efectele exercitării apelului drept singura cale de atac în cazul conflictelor de muncă, Revista Dreptul, nr. 10/2013

11.Vidu Stelian Ion - Aspecte privind modalităţile şi procedura de comunicare a actelor de procedură potrivit noului Cod de procedură civilă, nr 4/2013

12. Cechin- Crista Persida - Aspects regarding the implementation of the european banking union during the current financial crisis, International Symposium on Tourism and durable developement, nr 4/2013

13. Pinteală Gheorghe - The right to happines, Judiciary concept derived from the fundamental human rights, respectively the right to life in tourism  and durable development, 2013

14. Mândru Iancu -  Graţierea în reglementarea noului Cod Penal, Revista Caiete de drept penal, nr 1/2014

 

2012 - 2013

 

1. Bâc Ioan Alin - Infracţiunea prevăzută de articolul 6 din legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea faptelor de evaziune fiscală, Revista Studium Legis, nr 9/2012

2.  Bâc Vasie -  Dispoziții comune privind cercetarea procesului în primă instanță prevăzute în Noul Cod de procedură civilă, Revista Studium Legis, nr 9/2012

3.  Cârstea Valentin - Noțiunea actului jurisdicțional, Revista Studium Legis, nr 9/2012

4.  Cornean Dumitru, Cordoș Carmela - Impactul procedurii simplificate asupra celerităţii soluţionării cauzelor penale, Revista Studium Legis, nr 9/2012

5.  Negru Ion - Considerații privind contractul de intermediere,  Revista Studium Legis, nr 9/2012

6.  Negruțiu Corina - Procedura de expropriere a terenurilor în vederea construirii de autostrăzi, Revista Studium Legis, nr 9/2012

7. Tătar Ramona Gabriela - Conceptul de suveranitate de la pacea westfalica până în prezent, Revista Studium Legis, nr 9/2012

8.  Cornean Dumitru - Impactul procedurii simplificate asupra celerității soluționării cauzelor penale, Revista Studium Legis, nr 9/2012

 

DRAGAN GROUP