UED » » Articole ştiinţifice Facultatea de Ştiinţe Economice


 

Cadrele didactice ale Facultăţii de Ştiinţe Economice au realizat şi publicat în perioada 2007 - 2013 un număr de 220 articole ştiinţifice:

  • Articole publicate în reviste sau conferinţe indexate în ISI Web of Knowledge: 6
  • Articole publicate în conferinţe indexate ISI Proceedings: 6
  • Articole publicate în reviste indexate în baze de date internaţionale (BDI) - categoria B CNCSIS: 38
  • Articole publicate în reviste sau conferinţe indexate în baze de date internaţionale (BDI) - categoria B+ CNCSIS: 105
  • Articole publicate în reviste categoria C CNCSIS: 1
  • Articole publicate în revistele proprii (Analele Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj şi Didactica Modernă): 64


 

DRAGAN GROUP