UED » » Articole ştiinţifice Facultatea de Ştiinţe Economice


 

Cadrele didactice ale Facultăţii de Ştiinţe Economice au realizat şi publicat în perioada 2007 - 2017 un număr de 275 articole ştiinţifice:

  • Articole publicate în reviste sau conferinţe indexate în ISI Web of Knowledge: 7
  • Articole publicate în conferinţe indexate ISI Proceedings: 6
  • Articole publicate în reviste indexate în baze de date internaţionale (BDI) - categoria B CNCSIS: 38
  • Articole publicate în reviste sau conferinţe indexate în baze de date internaţionale (BDI) - categoria B+ CNCSIS: 120
  • Articole publicate în reviste categoria C CNCSIS: 1
  • Articole publicate în revistele proprii (Analele Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj şi Didactica Modernă): 103
                       Plan cercetare: 2017 - 2018

                  Anul universitar:   2016 - 2017

                                                 2015 - 2016 

                                                 2014 - 2015

                                                 2013 - 2014

                                                 2012 - 2013

DRAGAN GROUP