UED » » Alegeri UED


ALEGERI 2020-2024

  • Candidatura RECTOR:
  • Candidatură Președinte Senat UED
    Conf. univ. dr. Sorin Blaj

Referendum pentru stabilirea modalității de desemnare a Rectorului Universității Europene "Drăgan" din Lugoj pentru mandatul 2020 – 2024

 

Senatul universitar, în ședința din 20.06.2019, prin Hotărârea nr. 30 din 20.06.2019 a aprobat Metodologia  de organizare şi desfăşurare a Referendumului pentru stabilirea modalităţii de desemnare a rectorului Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj pentru mandatul 2020 – 2024, precum și calendarul desfășurării referendumului.

Data organizării şi desfăşurării referendumului este 22 iulie 2019, intervalul orar 8,00 – 16,00, locaţia Sala Senatului din incinta UED Lugoj.

Au drept de vot toate cadrele didactice și de cercetare care au calitatea de titular și reprezentanții studenților din Senatul universitar și din Consiliile facultăților.

Locația celor două secții de votare este Sala Senatului din incinta UED Lugoj.

Referendumul este validat dacă la acesta participă cel puțin jumătate plus unu din numărul persoanelor cu drept de vot înscrise pe listele de votare.

La nivelul UED se vor organiza 2 dezbateri publice pentru informarea comunităţii academice asupra referendumului universitar. Dezbaterile vor fi organizate în 1 și 3 iulie 2019, locul desfăşurării este Centrul de presă.


ALEGERI 2018

ALEGEREA REPREZENTANȚILOR STUDENȚILOR FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE ECONOMICE

ÎN CONSILIUL FACULTĂȚII ȘI SENATUL UNIVERSITAR

ALEGEREA REPREZENTANȚILOR STUDENȚILOR FACULTĂȚII DE DREPT

ÎN CONSILIUL FACULTĂȚII ȘI SENATUL UNIVERSITAR


ALEGERI 2017


ALEGERI 2016

  • Concurs pentru ocuparea funcţiilor de Decani:

    În perioada 25 aprilie-16 mai 2016 se desfășoară concursul public pentru ocuparea funcțiilor de Decani ai facultăților din cadrul U.E.D. Lugoj, mandatul 2016-2020. Decanii vor fi aleși în conformitate cu legislaţia în vigoare, prin concurs public, conform procedurii din Metodologia de selectare a Decanilor facultăților U.E.D.

  • Depunere candidatură Rector U.E.D.


ALEGERI 2012-2016

§ Calendarul alegerilor privind selectarea prin concurs public a Decanilor din cadrul U.E.D.

§ Anunţul Preşedintelui Comisiei privind avizarea candidaturilor depuse în vederea selecţiei Decanilor

§ Anunţ candidaţi avizaţi de către Consiliile Facultăţilor


 

DRAGAN GROUP