UED » » Admiterea la Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj - Ciclul I - Studii Universitare de Licenţă


   Regulament privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă şi de master

   Hotărârea Senatului universitar de aprobare a Cifrei de școlarizare pentru admiterea în ciclurile de studii universitare de licență și de master

   Fișă de înscriere Facultatea de Drept

   Fișă de înscriere Facultatea de Științe Economice

   Cerere scutire taxă de înscriere Facultatea de Drept (Absolvent cu examen de bacalaureat promovat în sesiunile aferente anului școlar 2021-2022; Alte categorii: copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din învățământul universitar și preuniversitar, copii proveniți din familii monoparentale care nu au depășit vârsta de 26, copii ce provin din centre de plasament și nu au depășit vârsta de 26 de ani)

   Cerere scutire taxă de înscriere Facultatea de Științe Economice (Absolvent cu examen de bacalaureat promovat în sesiunile aferente anului școlar 2021-2022; Alte categorii: copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din învățământul universitar și preuniversitar, copii proveniți din familii monoparentale care nu au depășit vârsta de 26, copii ce provin din centre de plasament și nu au depășit vârsta de 26 de ani)

   Hotărârea Senatului universitar de aprobare a Regulamentului de admitere, taxelor de admitere și a Comisiilor tehnice de admitere

   Decizia rectorului de numire a Comisiilor tehnice de admitere

   LISTA CANDIDAŢILOR DECLARAŢI ADMIŞI ÎN SESIUNEA IUNIE - IULIE 2022:

   LISTA CANDIDAŢILOR DECLARAŢI ADMIŞI ÎN SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022:


 


DRAGAN GROUP